Cesta do středu Země

knihabeznahledu
Cesta do středu Země  nebo také jen  Do středu Země   ( 1864 , Le voyage au centre de la terre)  je dobrodružný  vědeckofantastický   román   francouzského   spisovatele   Julesa Verna . Autor ve svém druhém  románu  z cyklu  Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires)  líčí fantastickou cestu třech odvážlivců,  německého  přírodovědce a  profesora   mineralogie  Otty Lidenbrocka, jeho mladého synovce Alexe a jejich  islandského  průvodce Hanse Bjelkeho do středu  Země  (což je místo v hloubce asi 6 378 140 metrů kolmo pod povrchem naší  planety ).
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
Jules Verne - Cesta do středu Země
epub537 kBmobi410 kBpdf1004 kB
  • Anotace
  • O autorovi
  • Dotaz
Příběh je vyprávěn očima šestnáctiletého Axele a začíná přesně v neděli 24. května roku  1863 , kdy  profesor  Lidenbrock náhodu objeví zašifrovaný dokument  islandského   alchymisty  ze  16. století  Arneho Saknussemma. Podaří se mu text psaný  runovým  písmem rozluštit a zjistí, že Saknussemm v dokumentu tvrdí, že sestoupil do středu  Země . Profesor okamžitě zorganizuje výpravu na  Island , protože podle Saknussemma je vstupní místo pro cestu do podzemí v jednom ze tří kráterů vyhaslé  islandské   sopky   Snæffelsjökull , a to v tom, na nějž dopadne posledního červnového dne stín horského štítu  Scartarisu .
 
Po určení správného kráteru začala výprava sestupovat do  zemských  hlubin. Světlo cestovatelům zajišťovaly  elektrické  lampy a před žízní je zachránila nalezená podzemní řeka. Za dvacet dní ušli asi 130 kilometrů a ocitli se v hloubce kolem 24 kilometrů. Devátého srpna učinili cestovatelé neuvěřitelný objev. Zhruba v hloubce 55 kilometrů pod zemským povrchem vstoupili do gigantické dutiny osvětlené jakousi  elektrickou  září (kterou  Verne  přirovnával k  záři polární ), ve které bylo obrovské podzemní moře. Na jeho březích výprava nalezla les obrovských hub a mnoho dávno vymizelých  druhohorních  a  třetihorních  rostlinných i živočišných druhů. Cestovatelé si postavili vor a 13. srpna se vydali na plavbu, při které mohli pozorovat zápas  ichtyosaura  s  plesiosaurem . Za týden urazili více než 400 kilometrů a o pět dní později odhadovali, že již propluli pod  Anglií  a  Francií  (celé moře bylo nakonec široké téměř 900 kilometrů). Po přistání na druhém břehu nalezli dokonce skupinu  mastodontů , které sledoval  pračlověk  vysoký asi 12 stop (tj. 3,6 metru). Cestovatelé zde také objevili Saknussemmovo znamení, ukazující další cestu do podzemí. V té jim však bránil zával, který se pokusili odstřelit pomocí střelného prachu. Před výbuchem odpádlovali na moře, ale exploze byla větší, než očekávali. Vor byl uvolněným proudem vody vehnán do velké pukliny, po určité době se dostal do komína plného stoupající vody a magmatu a nakonec byl 28. srpna vyvržen na zemský povrch. Cestovatelé brzy zjistili, že se z hlubin  Země  dostali vedlejším kráterem sopky  Stromboli  na  Liparských ostrovech  severně od  Sicílie , a s velkou slávou se vrátili domů.
 
Díky mladému vypravěči má  román  obrovský spád, protože Axelovy vědomosti nemohou být díky jeho věku tak rozsáhlé, aby  Jules Verne  mohl zaplnit své dílo vědeckými fakty, kterými mnohdy děj svých příběhů poněkud rozmělňoval. Proto patří tato kniha přes neudržitelný vědecký základ ke stále velmi oblíbeným  Vernovým  dílům
Jules Gabriel Verne se narodil  8. února   1828  na ostrůvku Île Feydeau, ve městě  Nantes  jako první z pěti děti  pařížského  právníka Pierra Vernea. Roku  1839  se nechal najmout jako plavčík na loď do  Indie , jeho rodiče to však zjistili a cestě zabránili. Roku  1847  odjel Jules Verne do  Paříže  studovat práva a po ukončení studia se živil jako obchodník s  akciemi . Roku  1857  se oženil s Honorií Morelovou, se kterou měl syna  Michela , který po jeho smrti dopsal některá jeho nedokončená díla.
 
Roku  1886  Verne jen těsně unikl smrti, když na něj zřejmě v pominutí smyslů vystřelil z revolveru jeho synovec Gaston ( 1860 – 1916 ), syn jeho bratra Paula. Verneovi se ale podařilo srazit zbraň a byl jenom raněn.
 
Jules Verne hodně cestoval a některé zážitky z těchto cest zapracoval i do svých  románů . Již roku  1859  navštívil  Anglii  a  Skotsko , v roce  1861  se vydal do  Skandinávie , roku  1867  do  USA , dále pak navštívil např. roku  1878  severní  Afriku  a roku  1881   Nizozemsko ,  Německo  a  Dánsko .
 
V roce  1888  byl zvolen  radním  města  Amiens . Jako památka na jeho působení zůstalo v Amiens technicky zajímavé divadlo, jehož nosná část je řešena originálně použitými komíny.
Již v mládí se pokoušel Verne o literární činnost. Psal (bez většího ohlasu)  básně ,  povídky ,  písně ,  libreta  a  divadelní hry , např.  Zlomená stébla  ( 1849 , Les Pailles rompues). V roce  1862  se však seznámil s nakladatelem  Pierrem-Julesem Hetzelem , který vydal jeho dobrodružný  román   Pět neděl v balóně . Ten měl tak obrovský úspěch, že nakladatel nabídl Verneovi exkluzivní smlouvu na dvacet let, v níž se Verne zavázal napsat dva svazky ročně (nejde o počet titulů, protože některé romány byly několikasvazkové). Tato smlouva Vernea finančně zajistila a umožnila mu živit se pouze psaním.  Pierre-Jules Hetzel  také vymyslel souhrnný název pro Verneovo dílo, a to  Podivuhodné cesty  (Les Voyages extraordinaires), které měly podle něho  „shrnout všechny znalosti zeměpisné, geologické, fyzikální, astronomické, tak jak je shromáždila moderní věda, a zpracovat tak barvitým a poutavým způsobem … dějiny světa“ .
 
Roku  1864  uzavřel  Hetzel  a Verne druhý kontrakt na napsání dějin velkých zeměpisných objevů. Na tomto díle Verne spolupracoval s Gabrielem Marcelem ( 1843 – 1909 ), knihovníkem ve  francouzské  Národní knihovně (Bibliothèque Nationale) v Paříži . Důvodem spolupráce bylo především to, že Verne uměl mluvit a číst pouze  francouzsky , zatímco velké množství informací, které potřeboval ve své práci použít, bylo dostupné pouze v cizích jazycích, které Marcel velmi dobře ovládal.
 
Autorství některých knih Julese Vernea je sporné. Tak například se dnes již ví, že  román   Trosečník z Cynthie  napsal jiný francouzský spisovatel  André Laurie  (Verne provedl pouze kontrolní práce a jeho jméno bylo přidáno z komerčních důvodů). Již předtím Verne upravil, a to velmi podstatně, dva jiné  Laurieho  rukopisy. Tyto texty se staly základem dvou románů, vydaných rovněž pod jménem Julese Vernea:  Ocelové město  a  Hvězda jihu . Rovněž tak  romány  dokončené nebo přepracované jeho synem  Michelem  (např.  Lodivod dunajský ,  Honba za meteorem  nebo  Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy ) se podle posledních výzkumů dosti liší od původních Verneových textů. Ke stálým Vernovým spolupracovníkům patřil jeho bratr Paul ( 1829 – 1897 ), kapitán dálkové plavby, který měl podíl na všech jeho knihách týkajících se moře a námořnictví. Za pravidelného Verneova spolupracovníka musíme považovat i nakladatele  Hetzela , který byl prvním čtenářem jeho děl. Jejich vzájemná korespondence a analýza původních rukopisů, poukazují na to, že  Hetzel  nejen přispíval mnoha nápady, ale prováděl v rukopisech také změny.
 
Jules Verne je považován společně s  anglickým  spisovatelem  Herbertem Georgem Wellsem  za zakladatele žánru  vědeckofantastické literatury  ( science-fiction ). Ve svých dílech předpověděl celou řadu vědeckých a technických objevů, např. dálkové lety řiditelným balónem, velkorážní dělo, videofon, skafandr, kosmické cesty, elektrický motor, tank, vrtulník a další).
 
Jules Verne zemřel  24. března   1905  v  Amiensu . Jeho syn  Michel  se postaral o vydání jeho posledního originálního  románu   Zatopená Sahara  a poté knihou  Maják na konci světa  zahájil dlouhodobé vydávání dalších svazků  Podivuhodných cest . V těchto dílech však  Michel  prováděl (jak již bylo řečeno) velké změny, takže originální verze byly vydány až koncem  20. století .
 
V první polovině  20. století  někteří Verneovi životopisci uváděli, že Verne je  polského  původu a jmenuje se ve skutečnosti Oleskiewicz ( verne  je francouzsky  olše ). Tuto fámu o sobě patrně rozšířil sám Verne, který historkami na toto téma často bavil společnost.
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail