Jan Maria Plojhar

Jan Maria Plojhar

knihabeznahledu
Román Jan Maria Plojhar  s četnými  autobiografickými  prvky vydal  Julius Zeyer  poprvé  časopisecky  v  Lumíru  roku  1888  a  knižně  v roce  1891 .  Autobiografické prvky  v knize nesouvisí s autorovým  životem , ale s jeho duševním světem a jeho názory na  společnost ,  náboženství  a  umění . Kniha je považována za autorovo vrcholné literární  dílo .  
Hlavním hrdinou díla je stejnojmenný mladík pocházející z bohaté pražské měšťanské rodiny. Sám však měšťáky opovrhuje, protože mu připadají příliš sobečtí a nafoukaní. K prostému lidu také necítí sounáležitost, neboť ten je podle něj příliš rezignovaný. V románu zaznívají kritické názory na jednání měšťáků i prostého lidu i na pasivitu porobeného  národa  žijícího v  zemi , která mu nepatří. Román popisuje mladíkovy vnitřní  rozpory mezi  sny  a skutečností , mezi touhou a odhodláním po velkých činech a naprostou pasivitou při jejich vlastní realizaci. Samostatným tématem je potom jeho vztah k  Bohu  a  víře  v něj vůbec, kde mladík má pochybnosti o existenci Boha jako nehmotné osoby, ale plně věří v život a činy  Ježíše Krista . Tyto  vnitřní rozpory v názorech není mladík schopen sám překonat .
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
Julius Zeyer - Jan Maria Plojhar
epub440 kBmobi553 kBpdf2,0 MB
  • Anotace
  • O autorovi
  • Dotaz
Děj románu začíná v  Římě , kde se Jan Maria Plojhar, bydlící u paní Giovanniny, seznámí s mladou, krásnou a osiřelou Caterinou pocházející z kdysi vážené rodiny Soranesi, mladým  lékařem  Giggim a jeho matkou, markýzou donou Paolinou z nejvyšší římské společnosti. Při účasti na pouliční slavnosti se u Jana Marii Plojhara objeví zdravotní potíže způsobené dřívějším  zraněním , je nucen ulehnout a my jako čtenáři tak máme možnost se, prostřednictvím jeho vzpomínek, seznámit s celým jeho dosavadním životem.
Narodil se do bohaté pražské  rodiny , ale své dětství strávil na  zámečku  v Havranicích. Romantická atmosféra zámečku a přilehlého okolí působila na jeho snivou  duši  tak, že se již v dětství rozhodl být poetou, cestovatelem a dobrodruhem. Ani jako dospívajícího a dospělého jej tyto sny neopustily, a tak se rozhodl být  vojákem  a dal se do  armády . Z přísného vojenského života však byl nemálo překvapený.
Jeho sestra Rosa Marie, s níž neměl dobré vztahy, protože byla v jeho očích typická sobecká měšťanka, se zatím vdala za Leopolda. Tento podnikavec se po smrti Plojharovy matky ujal rodinného  majetku , protože nepraktický Jan Maria s ním neumí nakládat a vše mu ochotně odsouhlasil. Leopold různými  investicemi  a finančními operacemi postupně přišel o majetek Plojharů a tím také i o  peníze , ze kterých byl Jan Maria celý život živ.
Jan Maria se zatím jako  námořník  v armádě plavil po  Středozemním moři , kde na  Korfu  prožil vášnivé milostné vzplanutí k velmi krásné paní Dragopulos. Tato cynická manželka bohatého bankéře jej využije jako nějakou zábavnou  hračku  a připraví jej o ideály ve vztahu k ženám. Nakonec jej vymění za jiného milence, když je Jan Maria odvelen na jiné místo. Aby se vyléčil ze zklamání, vrátí se do  Prahy . Je nadšen  městem , ale velmi zklamán pražskou společností. V jednom sporu mezi  důstojníky  hájí urážku českého  národa  proti německému důstojníku se  zbraní  v ruce a je vážně zraněn na prsou. Léčí se a po vyléčení odchází z armády a snaží se prosadit jako  spisovatel , ale neúspěšně.  Kritika  jeho knihu odsoudí a on se zklamán rozstoná. Na doporučení lékaře se stěhuje do  Itálie .
Po krátkém pobytu v  Římě , kde jsme jej zastihli na začátku příběhu, se stěhuje do San Catalda na  statek  ke Caterině. Tam teprve poznává pravou, hlubokou duševní lásku a postupně se s ní velmi sbližuje. Jejich vzájemný vztah projde těžkou zkouškou v podobě setkání obou s paní Dragopulos při vyjížďce na koních. Tato žena jej ponižuje a Caterinu urazí. Při návratu z vyjížďky se každý z nich vrací sám a Jan Maria spadne z  koně . Toto neštěstí zhorší nemoc Jana Marii a on pochopí, že umírá. Caterina se s ním na poslední chvíli nechá oddat i přes odpor dony Paoliny, která ji chce provdat za Giggiho. Utajený církevní obřad vykoná její přítel  kněz , don Clement. Krátce na to umírá Jan Maria na svou nemoc a Caterina po požití  jedu  v jeho objetí.
Náměty čerpal nejčastěji z dávné historie,  mytologie ,  bájí  a  pověstí , a to nejen českých, ale i  francouzských  nebo  ruských . Jeho poezie je převážně  epická  a má často  nostalgický  ráz. Ve svém literárním díle, ať už se jedná o prózu či poezii, si vysnil vlastní svět, který měl s realitou jen málo společného. Tento fiktivní svět byl i se svými hodnotami a pravidly pravým opakem tehdejšího provinciálního českého  maloměšťáctví , se kterým přicházel Zeyer denně do styku a které tolik nenáviděl. V jeho díle se také často objevuje motiv silného, citového přátelství mezi muži (např. Román o věrném přátelství Amise a Amila ) a až eroticky laděné popisy krásy mladých mužů (např. Vyšehrad, úvod Ondřeje Černyševa nebo postava Inulta ze Tří legend o krucifixu). Na základě těchto faktů a pečlivého rozboru jeho díla došla řada literárních vědců a historiků k závěru, že Julius Zeyer byl s největší pravděpodobností  homosexuál  či snad  bisexuál .  Této teorii nasvědčuje i Zeyerova osobní korespondence, v níž se opakovaně zmiňuje o jakémsi svém velkém a strašném tajemství, o svých pocitech osamělosti, smutku a vyděděnosti ze společnosti. Pravdou je také to, že se nikdy neoženil a není ani známo, že by měl vážný partnerský vztah se ženou. Mezi jeho velmi blízké přátele však patřilo hned několik žen, s nimiž si velmi dobře rozuměl – zde je třeba zmínit především Annu Marii Stoneovou, slečnu Kershawovou nebo  Annu Lauermannovou Mikschovou .
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.