Detektivky
Detektivní román  a  detektivní povídka , lidově  detektivka , je jeden z nejpopulárnějších  žánrů  zábavné  literatury. Jeho počátky a předobraz lze hledat v tzv.  šibalském (pikareskním) a  loupežnickém románu  z  18. století ; plně se však konstituoval až koncem  19. století. Za první detektivní  prózu  v historii bývá považována povídka  Edgara Allana Poea   Vraždy v ulici Morgue  z roku  1841. Detektivky mají  zápletku  založenou na  zločinu , nejčastěji  vraždě , po jehož pachateli, detailech způsobu provedení nebo motivu pátrá  detektiv  - může jím být jak  profesionál ,  policista  nebo i  soukromý detektiv , tak osoba se zcela jiným  zaměstnáním .  Autor  musí postupovat logicky, aby čtenář mohl sledovat postup  dedukce  ze stop. Velmi časté je, že postava téhož detektiva vystupuje opakovaně v řadě  děl  téhož  autora. Detektivky také bývají častým námětem pro další  audiovizuální zpracování jejich  námětu  v  rozhlase ,  filmu  a  televizi .
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.