Chrám Matky Boží v Paříži

knihabeznahledu
Chrám Matky Boží v Paříži ( 1831 ,  Notre-Dame de Paris ) je vrcholný historický  román   francouzského   romantického   básníka ,  prozaika ,  dramatika ,  esejisty  a  politika   Victora Huga . Česky kniha vyšla také pod názvem  Zvoník od Matky Boží . Do  češtiny  přeložila  Milena Tomášková .
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
Victor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži
epub739 kBmobi1,0 MBpdf3,0 MB
  • Anotace
  • O autorovi
  • Dotaz
Román se odehrává ve  středověké   Paříži  v r.  1482 , tedy v době vlády  francouzského   krále   Ludvíka XI.  ( 1461  -  1483 ). Autor zde popisuje různé společenské vrstvy, od  krále  přes vysoké  duchovenstvo ,  šlechtu  a studenty až po společenskou spodinu (žebráky, zloděje, prostitutky). Seznamuje čtenáře také se známými místy středověké  Paříže , ale i s jejími malými spletitými uličkami (Soudní palác, Dvůr divů – shromaždiště vyděděnců). Dominantou díla je samozřejmě  pařížská katedrála Notre Dame  (Chrám Matky Boží). S  katedrálou  jsou spjaty životní osudy hlavní postavy Quasimoda, hrbatého, téměř hluchého a na jedno oko slepého zvoníka, kterého se v dětství ujal kněz Frollo, za což mu zůstal po celou dobu vděčný a oddaný. Kvůli Frollovi se Quasimodo pokusí o únos  cikánské  tanečnice Esmeraldy, do níž je Frollo zamilován. Únos Quasimodovi překazil Phoebus z Châteaupers, do nějž se poté Esmeralda zamilovala. Quasimodo je zatčen a odsouzen k trestu na  pranýři . Esmeralda s ním má soucit, přinese mu na pranýř vodu, za což se do ní zamiluje, i když ví, že marně. Frollo i Quasimodo jsou nešťastně zamilováni do krásné Esmeraldy. Esmeralda ale jejich city neopětuje, Frolla nenávidí, Quasimoda ji je líto, je zamilována do Phoeba. Frollo, ze žárlivosti zaútočí na Phoeba, Esmeralda se domnívá, že je mrtev. Phoebeus ale přežil. Esmeralda je nespravedlivě, za pomoci  útrpného práva , obviněna k trestu smrti, za vraždu Phoeba a  čarodějnictví , spolu se svou kozou Džali, se kterou prováděla kejklířské kousky. Quasimodo v den popravy Esmeraldu unese do chrámu, kde ji poskytne  azyl  a přizná se, že ji tajně miluje. Frollo přemlouvá Esmeraldu, aby se stala jeho milenkou, ona odmítá. Esmeralda je později popravena, Frollo by ji mohl zachránit, ale nechtěl, když nemohl mít její lásku on, nechtěl aby milovala kohokoliv jiného a raději ji nechává zemřít na šibenici. Quasimodo se za popravu mstí, shodí Frolla z věže chrámu, čímž svého vychovatele zabije. Po letech je Quasimodova kostra nalezena v hrobce u Esmeraldy. Quasimodo Esmeraldu velmi miloval, tak raději dobrovolně zemřel v jejím objetí, než aby žil bez ní. Quasimodo je typickou romantickou postavou vybudovanou na kontrastech: jeho ohyzdný zevnějšek ostře kontrastuje s čistotou jeho srdce, svým zevnějškem okolí odpuzuje, lidé ho nenávidí, domnívají se, že je ztělesněním zla. Ve skutečnosti je však schopen těch nejhlubších a nejčistších citů. Obdobně na kontrastech je vybudována postava cikánské tanečnice Esmeraldy, která, ač vyrůstala v prostředí pařížského podsvětí mezi prostitutkami a zloději, si zachovala mravně čistý život.
Jeden z největších francouzských básníků a spisovatelů, nejvýznamnější francouzský zastánce komunismu  19. století  se narodil v Besançonu, když 19. století byly dva roky, jak praví v jedné své autobiografické básni. Byl vychováván pobožnou matkou, která byla přívrženkyní krále Jakuba a  monarchie  (royalistka), a otcem, který byl důstojníkem napoleonské armády a stoupencem  Napoleona  (bonapartista).
 
Byl třetím synem  Josepha Léopolda Sigisberta Huga  a  Sophie Trébuchet . Narodil se v roce  1802  v  Besançonu  a žil ve Francii po většinu svého života. Jeho bratři byli  Abel Joseph Hugo  (nar. r.1798) a  Eugéne Hugo  (nar. r.1800).
 
Dětství Viktora Huga bylo poznamenáno význam­nými událostmi.  Napoleon  byl prohlášen císařem, když byly Victoru Hugovi dva roky a  Bourbounská Monarchie  byla obnovena před jeho třináctinami. Opačné politické a náboženské názory, které měli Hugovy rodiče, zobraz­ovaly ideologické síly, které se přely o nadvládu ve Francii celý jeho život: Hugův otec byl vysoce postavený  důstojník  v Napoleonově armádě. Byl  atheistický   republikán , který považoval Napoleona za hrdinu; jeho matka byla extrémní  katolická   royalistka , a podle některých domněnek, byla milenkou  Generála   Victora F. de Lahorie , popraveného v roce  1812  za spiknutí proti Napoleonovi. Jelikož byl Hugův otec důstojník, rodina se často stěhovala a Hugo se při cestování hodně naučil. Na cestě do  Neapole  viděl rozlehlé  Alpské vrcholky , velkolepě modré  středozemní moře  a  Řím  v době oslav. Ačkoliv mu bylo pouze šest let, uchoval si tento půlroční výlet pevně v paměti.
 
Sophie následovala svého muže do  Itálie  (kde Léopold sloužil jako  guvernér   pro­vincie  blízko Neapole) a  Španělska  (kde se ujmul tří španělských provincií). Nespokojená s neustálým stěhováním, které vyžadoval vojenský život, a faktem že její manžel nesdílel její katolickou víru, Sophie se rozhodla nakrátko opustit Léopolda v roce 1803 a usadit se v Paříži. Od té doby dominantním způsobem řídila Hugovu výchovu a vzdělání. V důsledku toho Hugova první díla v poezii a próze odrážela ještě její vášnivé oddání  víře  a  Králi . Teprve později, během událostí vedoucích k  Francouzské revoluci  v roce  1848 , začal Hugo vzdorovat svému katolickému royalistickému vzdělání a místo toho se stal stoupencem  volno-­myšlenkářství  a přívržencem  republiky .
 
V r. 1819 založil Victor Hugo se svým bratrem Abelem čtrnáctideník  Le Conservateur littéraire  (vycházel do r. 1821), ve kterém otiskoval literárněkritické stati a divadelní recenze. Přes monarchistické zaměření časopisu se v něm již začal zabývat otázkami svobody ducha a s tím spojeného svobodného vyjadřování umělce. Také druhý bratr Victora Huga, Eugène, se pokoušel o literární dráhu, byl však sužován duševní nemocí a zemřel ve věku 37 let.
 
Mladý Viktor se zamiloval do  Adèle Foucher  se kterou se, proti vůli své matky, tajně zasnoubil. S Adèle se oženil ( 1822 ) až poté co zemřela jeho matka v roce  1821 . Jejich první dítě  Léopold  ( 1823 ) zemřel jako nemluvně. Hugovy další děti byli Léopoldine  ( 1824 ),  Charles  ( 1826 )  François-Victor  ( 1828 ) a  Adèle  ( 1830 ). Hugo vydal svoji první novelu  Han z Islandu  ( Han d'Islande ) r.  1823  a druhou, o tři roky později,  Veliký Jargal  ( Bug-Jargal ) r.  1826 . Mezi roky  1829  a  1840  vydal dalších pět básnických sbírek ( Les Orientales ,  1829 ;  Les Feuilles d'automne ,  1831 ;  Les Chants du crépuscule ,  1835 ;  Les Voix intérieures ,  1837 ; a  Les Rayons et les ombres ,  1840 ), které upevnili jeho reputaci jako jednoho z největších poetů tehdejší doby.
 
Krize v osobním životě spisovatele nastala v r. 1833, kdy jeho manželka Adèle navázala milostný poměr s jeho dobrým přítelem, kritikem Sainte-Beuvem. Ve stejném roce se Victor Hugo seznámil s herečkou Juliette Drouet (vlast. jménem Julienne Gauvain), která se stala jeho milenkou, dobrovolnou sekretářkou a společnicí na cestách. Přestože v jeho životě byly ještě další ženy, tento vztah trval padesát let, až do její smrti. Provázela ho i po dobu jeho pozdějšího exilu, ne vždy však bydleli spolu pod jednou střechou. Victor Hugo jí věnoval mnoho svých básní a ona mu napsala velké množství dopisů. Jejich milostná korespondence vyšla knižně s názvem  Lettres à Juliette Drouet 1833-1883: le livre de l'anniversaire par Victor Hugo et Juliette Drouet   1964 .
 
Autor byl zdrcen, když jeho nejstarší dcera Léopoldine tragicky zahynula v roce  1843 , krátce po své svatbě. Utopila se nešťastnou náhodou i se svým manželem při projížďce na lodi v jezeře  Seine à Villequier . Viktor Hugo byl zrovna na cestách a dozvěděl se o Léopoldině smrti z novin. Svůj šok, zděšení a žal popsal ve své básni  À Villequier . Později napsal mnoho básní o jejím životě a smrti, nejslavnější pravděpodobně  Demain, dès l'aube , ve které popisuje návštěvu jejího hrobu. I po mnoha letech se ve svých dílech snažil vyrovnat se ztrátou milované dcery tím, že vyjadřoval nejen zármutek truchlícího otce, ale i soucit s bolestí všech trpících např. ve sbírce básní  La Pitié suprême   1879 .
Roku  1845  vstoupil Hugo do politiky a byl jmenován pairem, v pairovské komoře se vyslovoval pro návrat  Ludvíka Bonaparta , po rozpuštění pairie ( 1848 ) úspěšně kandidoval do parlamentu. Ačkoliv byl zprvu politickým stoupencem  Napoleona III. , brzy vystupoval jako jeho odpůrce a jako zastánce liberálního  socialismu . V důsledku převratu provedeného Napoleonem III v roce  1851  byl nucen odejít do exilu, ve kterém žil téměř dvacet let. Krátce pobýval v  Bruselu  (1851) poté v  Jersey  ( 1852 - 55 ) a nakonec zamířil na menší ostrov  Guernsey  (1855- 70 ). Zde také prožil další osobní tragédii se svoji krásnou, ale psychicky labilní, nejmladší dcerou Adèle, která ho doprovázela do vyhnanství. Po útrapách, spojených s nešťastnou láskou (muž, kterého milovala, věřila mu a za nímž odjela až do daleké Kanady, ji veřejně odmítl), u ní naplno propukla vážná duševní nemoc . Po návratu do Francie žila až do své smrti v zařízeních pro duševně nemocné.
 
Přestože Napoleon III prohlásil všeobecnou amnestii v roce  1859 , Hugo zůstal v exilu do té doby než byl Napoleon III donucen vzdát se trůnu po porážce Francie v  Prusko-francouzské válce . Do  Paříže  se za bouřlivých oslav vrátil až roku  1870  v době, kdy  Francie  byla poražena  pruskými vojsky a přiklonil se k ideálům  Komuny .
Předtím než se Hugo mohl natrvalo usadit ve Francii naposledy uprchl do Guernsey (1872–73) poté, co zažil  obléhání Paříže  (1870– 71 ). Roku  1875  se stal senátorským delegátem a brzy na to senátorem. Roku  1881  byl znovu zvolen senátorským delegátem a roku  1882  se znovu stal senátorem; psal další různorodá díla, z nichž řada byla vydána až po jeho smrti.
Victor Hugo zemřel roku  1885  v Paříži jako velký a uznávaný francouzský národní básník. V den jeho pohřbu byl vyhlášen  státní smutek . Je pochován v  pařížském Panthéonu .
Na jeho památku byla zřízena dvě muzea: jedno v domě, kde žil, na ostrově Guernsey a druhé v jeho bytě v paláci Rohan na  Place des Vosges .
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail