Utrpení knížete Sternenhocha

knihabeznahledu
Utrpení knížete Sternenhocha  je  expresionistický   román  českého spisovatele  Ladislava Klímy , které bylo vydáno v roce  1928  měsíc po autorově smrti. Sám Klíma jej označil za „groteskní  romaneto “.
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
Ladislav Klíma - Utrpení knížete Sternenhocha
epub316 kBmobi282 kBpdf1,0 MB
  • O autorovi
  • Dotaz
Narodil se v Domažlicích v rodině vyučeného mlynáře, který se však místo tohoto povolání živil jako úředník v advokátní kanceláři. Klíma, od mládí zaujatý filosofií, chodil až do roku 1895 na místní gymnázium, ale v lednu toho roku byl vyloučen za hanlivý výrok o  habsburské   monarchii . („Ferdinand, panovník cizí, národu českému odlehlý, studený, zůstane u Čecha vlastence vždy nenáviděným, již proto, že prvním členem nynější panující dynastie na trůně českém.”) Přestoupil tedy na gymnázium do  chorvatského   Záhřebu , ale ani to nedokončil a roku 1904 odjel do Prahy, kde se usadil, vedl samotářský život a začal přispívat do časopisů, např. v letech 1919–21 do  Tribuny  a v roce 1925 do  Práva lidu . Kritizoval pozitivismus a pohrdal univerzitním akademismem. Protože neměl občanské povolání, žil jednak z dědictví po příbuzných, jednak z drobných příspěvků od přátel, mezi něž patřil i básník  Otokar Březina.
 
Jeho filosofie se zakládala na  solipsismu  a egodeismu (existuji jen já - snící Bůh) společně s  voluntarismem  (základem bytí je vůle) a ludibrionismem (se vším si hrát, všemu se smát). Ze světových filosofů byl ovlivněn zejména  Georgem Berkeleym  (subjektivní idealismus),  Arthurem Schopenhauerem  (pesimismus) a  Friedrichem Nietzschem . Od promýšlení jejich myšlenek dospěl až k přesvědčení o absolutní bezcennosti logiky, což znamenalo absolutní primát osvobozeného subjektu, jenž se tak stává svrchovaným - všemohoucím božstvem. Toto božstvo není určováno žádnou pravdou, ale naopak samo určuje, co je a co není pravda. Tímto božským subjektem se pak cítil být sám Klíma.  Myslet Boha a být Bohem, to je nejvlastnější centrum Klímovy filosofie . Stav, kdy se vciťuje do pozice Boha pojmenovává  egodeismus  nebo  deoesence  (tj. bohobytnosti). Svět pak vypadá jako nevinná hříčka jeho absolutní vůle, odtud pramení tzv.  ludibrionismus , neb je známo, že si hraje (ludit) i Boží Moudrost na zemském okrsku (srov. v Bibli:  Přísloví 8,31 ). Někdy si Klíma dokazoval toto své Božství tím, že se uváděl do extatických stavů, v nichž prožíval pocit božské suverenity, jak píše Josef Zumr.
Klíma psal filosofické stati i beletrii; ta však zůstala až do jeho smrti ve formě rukopisů, které autor vesměs ani nezamýšlel nikdy publikovat - dokonce tvrdil, že jejich částmi průběžně zatápěl v kamnech apod. Pozůstalost zdědila jeho družka Kamila Lososová, která se (podle názoru zejména Eriky Abrams velmi neobratně) pokusila uspořádat a alespoň částečně dopsat prozaické práce, dochované vesměs jen v torzech.
Kromě edic nakladatele Pohořelého z letech 1939-1948 a nedostupných bibliofilií tiskaře Picky se o Klímu nikdo systematicky nezajímal. Renesanci zájmu čtenářů bylo dovoleno vzbudit až Zumrovu výboru Vteřiny věčnosti (1967). Dalších dvacet let se pak objevovala četná samizdatová a polosamizdatová vydání, vycházející hlavně z původní produkce Davida Součka, který pozůstalost po Lososové koupil a postupně v samizdatových strojopisech editoval. Z těchto samizdatů textově vycházela i raně popřevratová vydání Pražské imaginace a Lege artis. Důstojných sebraných spisů v kritickém vydání se Klíma dočkal až koncem 90. let v  nakladatelství Torst  přepečlivou redakcí francouzské bohemistky Eriky Abrams (zatím vyšly v průběhu deseti let tři svazky z plánovaných šesti).
Protože ve svém díle často používal hororové prvky zombií, strašidel a přízraků, je řada jeho knih řazena do literatury science fiction.
Klíma byl opravdu nekonvenční postavou, a to nejen svými názory, ale i způsobem života. Podle svých slov jednou snědl zakousnutou myš, kterou sebral kočce. Chronický  alkoholismus , se kterým poslední roky života bojoval (nakonec úspěšně), silný  nikotinismus  a především dlouhá léta hladu a živoření na okraji společnosti se podepsaly na vzniku  tuberkulózy , na niž v padesáti letech zemřel. Pohřben byl v Praze na  Malvazinkách .
 
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail