Literatura pro děti ,  literatura pro děti a  mládež  ( LPDM ) neboli  dětská literatura  je část literatury určená  dětskému  a mladému čtenáři, která svoji úpravou a obsahem knih přispívá k mentální, etické a estetické výchově čtenáře a je jim uzpůsobena. Rozlišují se  intencionální  literatura pro děti, která je psána pro dětského čtenáře záměrně, a  neintencionální  literatura pro děti, která byla psaná původně pro dospělé, ale dnes ji čtou děti (např.  J. Verne ,  bratři Grimmové ,  H. Ch. Andersen ,  J. Swift ,  D. Defoe ,  W. Scott ,  K. May , v české literatuře -  B. Němcová ,  K. J. Erben ). Může probíhat i opačný proces – např. dětem původně určené  Jiráskovy   Staré pověsti české  byly značně oblíbené i mezi  dospělými .
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail