Maryša

knihabeznahledu
Maryša patří k nejčastěji inscenovaným českým dramatům. Nadčasovost Maryši tkví v bezesporu aktuálním a věčném poměřování sil mezi mužem a ženou a jejím společenském postavení.
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
Alois Mrštík - Maryša
epub258 kBmobi175 kBpdf891 kB
  • O autorovi
  • Dotaz
Nejstarší z bratrské čtveřice jimramovských rodáků se narodil v rodině místního ševce 14. října 1861. Otec se snažil dát všem synům náležité vzdělání, a proto se s celou rodinou přestěhoval do  Ostrovačic , odkud bylo blíže do brněnských škol. Alois vystudoval reálku a učitelský ústav. Učitelskou praxi zahájil na  Slovensku , brzy se však vrátil na  Moravu , kde působil jako podučitel. Učil v Lískovci,  Rakvicích , Hrušovanech,  Těšanech  a od roku  1889  byl správcem jednotřídky v Divákách . V roce  1901  se zde oženil s Marií Bezděkovou z  Kobylí  a bratr Vilém zde koupil domek. Alois zemřel ve věku 64 let na následky  tyfové   epidemie , která v Divákách vypukla v důsledku používání kontaminované vody z obecní studny.
Jeho literární prvotinou byla sbírka črt a povídek  Dobré duše  z roku  1893 . Vrchol jeho díla představuje drama  Maryša , vzniklé ve spolupráci s bratrem  Vilémem . Její námět si Alois přivezl z Těšan a původně zamýšlel zpracovat ho jako román, ale Vilém jej přesvědčil o  dramatu . Bratrská spolupráce se osvědčila, a tak společnými silami vznikla i knížka  Bavlnkovy ženy a jiné povídky  z roku  1897 . Z dlouhodobého pobytu v Divákách na pomezí  Slovácka  a  Hané  čerpá Aloisovo největší devítisvazkové dílo  Rok na vsi – Kronika moravské dědiny.  Desetiletá práce byla završena opět bratrskou spoluprací, když se na konečném znění znovu podílel i bratr Vilém. Vzhledem k rozsahu látky autor opustil tradiční románovou kompozici a pomocí vypravěče učitele jde o volný tok vyprávění v kronikářské posloupnosti.
Alois Mrštík zemřel v brněnské nemocnici 24. února 1925. Jeho život a dílo připomíná i  poštovní známka  z roku  1961 . Oba bratři povýšili úroveň moravské literární tvorby na srovnatelnou evropskou úroveň.
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
knihabeznahledu
Markéta Lazarová
Vladislav Vančura
Marketa Lazarová  je román  Vladislava Vančury . Vyšel poprvé roku  1931  v edici Pyramida jakožto její 15. svazek. Jedná se o baladickou prózu, věnovanou  Jiřímu Mahenovi , který byl Vančurovým vzdáleným příbuzným. Je situována do kraje mladoboleslavského, do časů, „kdy král usiloval o bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce“. Právě díky této časové a místní neurčitosti nelze považovat Marketu Lazarovou za román historický v pojetí scottovském či jiráskovském, třebaže se zcela prokazatelně odehrává v dávné minulosti, podle historiků pravděpodobně někdy v období vrcholného středověku, tj.  13. století . Nevystupují v ní historické osobnosti, děj se nepodřizuje dobovým reáliím.
Arne Novák  tento způsob zachycení historie příliš nevítá a kritizuje: „Zmýlil by se však notně ten, kdo by tuto raubířskou dobrodružnost chtěl jakkoliv uvést v blízkost historických románů, odvozujících se z ušlechtilého romantismu scottovského (…) obrací se zády ke kulturní archeologii a nechce pranic věděti o ideovém pozadí, natož o hlubším smyslu jevů, které nanáší až pastosně (…) Jaké potom starožitnictví bez chronologie? Nač zájem o zbraně, kroje, mravy a zvyklosti, nedbá-li spisovatel schválně o určení století? (…) Zde v prudkém sledu, ráz na ráz, s opětovným překvapením a na pohled bez logiky se rozvíjejí děje Markety Lazarové, pod nimiž by se ani inteligence nejúporněji slídící nedopátrala skladných idejí, hýbajících dějinami. Nebojuje se tu a nevraždí ani ve jménu víry ani za národnost; lapkové, rytíři a královští žoldnéři nestojí ve službách stavů nebo hospodářských zájmů, pražádná význačná stránka našich dějin se neilustruje.“ Většině kritiků, na rozdíl od Arne Nováka, nevadilo pevné neukotvení v dějinách, uvědomovali si, že doba, v níž se kniha odehrává, je pouhým pozadím pro vykreslení psychologie jednotlivých postav a pro fabulačně neomezené tvoření děje. Jeden za všechny:  Karel Sezima  v pojetí historie jen jako literárního pozadí naopak vidí výhodu: „(…) nepoután realistickým detailem, skutečnostmi dávnověkými ani novodobými, oproštěn naopak jak od úzkých zřetelů současných, tak od šedivé historické průkaznosti, může básník s neomezenou svobodou obrazivosti i fabulační motivace dosyta ukájet své záliby v primitivním barbarství pudů, v nezřízených výbuších a slepých náruživostech lidské přírody.“
Zdarma
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail