Maryša

knihabeznahledu
Maryša patří k nejčastěji inscenovaným českým dramatům. Nadčasovost Maryši tkví v bezesporu aktuálním a věčném poměřování sil mezi mužem a ženou a jejím společenském postavení.
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
Alois Mrštík - Maryša
epub258 kBmobi175 kBpdf891 kB
  • O autorovi
  • Dotaz
Nejstarší z bratrské čtveřice jimramovských rodáků se narodil v rodině místního ševce 14. října 1861. Otec se snažil dát všem synům náležité vzdělání, a proto se s celou rodinou přestěhoval do  Ostrovačic , odkud bylo blíže do brněnských škol. Alois vystudoval reálku a učitelský ústav. Učitelskou praxi zahájil na  Slovensku , brzy se však vrátil na  Moravu , kde působil jako podučitel. Učil v Lískovci,  Rakvicích , Hrušovanech,  Těšanech  a od roku  1889  byl správcem jednotřídky v Divákách . V roce  1901  se zde oženil s Marií Bezděkovou z  Kobylí  a bratr Vilém zde koupil domek. Alois zemřel ve věku 64 let na následky  tyfové   epidemie , která v Divákách vypukla v důsledku používání kontaminované vody z obecní studny.
Jeho literární prvotinou byla sbírka črt a povídek  Dobré duše  z roku  1893 . Vrchol jeho díla představuje drama  Maryša , vzniklé ve spolupráci s bratrem  Vilémem . Její námět si Alois přivezl z Těšan a původně zamýšlel zpracovat ho jako román, ale Vilém jej přesvědčil o  dramatu . Bratrská spolupráce se osvědčila, a tak společnými silami vznikla i knížka  Bavlnkovy ženy a jiné povídky  z roku  1897 . Z dlouhodobého pobytu v Divákách na pomezí  Slovácka  a  Hané  čerpá Aloisovo největší devítisvazkové dílo  Rok na vsi – Kronika moravské dědiny.  Desetiletá práce byla završena opět bratrskou spoluprací, když se na konečném znění znovu podílel i bratr Vilém. Vzhledem k rozsahu látky autor opustil tradiční románovou kompozici a pomocí vypravěče učitele jde o volný tok vyprávění v kronikářské posloupnosti.
Alois Mrštík zemřel v brněnské nemocnici 24. února 1925. Jeho život a dílo připomíná i  poštovní známka  z roku  1961 . Oba bratři povýšili úroveň moravské literární tvorby na srovnatelnou evropskou úroveň.
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
knihabeznahledu
Labyrint světa a Ráj srdce
Jan Amos Komenský
Labyrint světa a Ráj srdce  (původně  Labyrint světa a lusthauz srdce , celým názvem  Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází ) je kniha  Jana Amose Komenského , pokládaná za jedno z vrcholných děl  barokní  literatury.  
Komenský dokončil první verzi rukopisu v roce  1623 , ale opakovaně se ke knize vracel a doplňoval ji. Za pobytu v polském  Lešně  připsal kapitoly 28–35 (dění v paláci Moudrosti) a několik dalších odstavců. Tyto pasáže se objevily v prvním vydání knihy, k němuž došlo roku  1631 , pravděpodobně v saské  Pirně . Pro druhé vydání z roku  1663  autor rozšířil 9. kapitolu o líčení plavby na moři, inspirované jeho cestou do  Anglie . V díle lze najít i další motivy z Komenského života.
Komenským revidovaný rukopis Labyrintu z roku 1623 (dedikovaný  Karlovi staršímu ze Žerotína , moravskému zemskému hejtmanovi) byl dlouho uložen v  Polsku  a byl roku 1957 vyměněn za rukopis  Koperníkova  pojednání  Šest knih o obězích sfér nebeských , ve kterém formuloval svou heliocentrickou teorii.
Komenský používá vytříbený a bohatý básnický jazyk a využívá zvukomalby a synonym. Jeho krásu je velmi obtížné zachovat v překladu nebo v úpravě do moderní češtiny. Většina moderních vydání Labyrintu proto vychází s obsáhlými vysvětlivkami dobových pojmů.
Zdarma
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail