Zánik domu Usherů

200px-Aubrey_Beardsley_-_Edgar_Poe_3
Zánik domu Usherů  (povídka byla přeložena do češtiny nebo slovenštiny i pod názvy  Zánik domu Usherovského ,  Zkáza Domu Usherů ,  Pád domu Usherů  a  Zánik domu Usherova , název  anglického  originálu zní  The Fall of the House of Usher ) je  hororová   povídka  amerického spisovatele a literárního teoretika  Edgara Allana Poea  z roku  1839 .
Hororový  příběh  je vyprávěn nejmenovaným  mužem , jenž obdrží naléhavý dopis od přítele z  dětství  Rodericka Ushera, v němž jej žádá, aby jej přijel navštívit. Vypravěč se vydá za  přítelem , který žije ve starém ponurém sídle a shledá jej ve špatném psychickém stavu. Ačkoli je rod Usherů vážený, je o něm známo, že jeho členové trpí duševními  indispozicemi . Vypravěč si toho ihned povšimne - nejen na stavu svého přítele, nýbrž i na jeho sestře Madeline.
Povídka byla několikrát zfilmována.
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
Edgar Allan Poe - Zánik domu Usherů
epub21 kBmobi38 kBpdf193 kB
  • Anotace
  • O autorovi
  • Dotaz
Vypravěč příběhu obdrží jednoho dne naléhavý dopis od svého přítele z dětství Rodericka Ushera, aby jej přijel navštívit do jeho sídla. Žádá jej o pomoc, trpí nervovou rozrušeností a doufá, že mu společnost jediného přítele přinese úlevu. Muž se vydá na cestu a jakmile kvečeru dorazí ke starobylému domu rodu Usherů, padne na něj podivná tíseň. Jakoby měl dům se sousedním  močálem  temnou moc přivolávat chmury. Na mysl mu vyvstane představa, že dům obklopují tíživé výpary rozkladu, hnijící ovzduší s nádechem barvy olova. O váženém rodu Usherů je známo, že slul odnepaměti přehnanou citlivostí, jež se projevovala v četných uměleckých dílech, zájmem o složité formy hudby a štědrou  dobročinností .
Sluha návštěvě odebere koně a komorník muže doprovodí k Roderickovi. Jak je překvapen proměnou posledního z Usherů! Před ním stojí lidská troska, mrtvolně bledá pleť, velké oči, tenké bledé rty, tenké měkké vlasy povlávající kolem lebky s nepřiměřeným rozpětím. Roderick jej srdečně vítá, v jeho tváři je upřímnost. Velmi záhy návštěvník pozná další rysy povahy svého přítele - rozpolcenost, ustavičnou  úzkost  a zádumčivost. Usher jej informuje o své chorobě a utkvělé obavě, že brzy zemře. Má pocit, že toto prastaré sídlo nad ním získalo nějakým způsobem moc a opanovalo jeho životní elán. K neblahým psychickým náladám přispívá i špatný zdravotní stav jeho milované sestry Madeline, vleklá choroba ji velmi oslabuje a přivádí dnem ode dne blíž k náruči smrti.
Návštěvník se snaží přítele rozptýlit. Společně se věnují četbě či předčítání, Usher hraje na kytaru a zpívá improvizovaný text, maluje. Při vzájemných rozhovorech vysloví názor, že schopnost vnímání má i rostlinstvo - a také určité nerosty. Tato jeho víra pramení z přesvědčení, že strašlivá síla starodávného sídla ovládá jeho mysl.
Když Madeline zemře, Roderick vysloví přání uložit její tělo dočasně do rodinné kobky. Společně se svým přítelem ji dopraví do temného vlhkého sklepení a na okamžik pohlédnou zesnulé do tváře. Následující dny trápí Ushera žal a během jedné noci, kdy venku zuří bouře, navštíví přítele v jeho komnatě. Ten se rozhodne předčítat mu úryvky z knihy Launcelota Canninga. Jak pokračuje v četbě, Roderick se podivně chvěje a pohupuje. Zdá se, že odněkud z domu vycházejí zvuky, které se téměř shodují s příběhem knihy. V jednu chvíli Usher vyskočí a vykřikne  „Ne Ethelred, ale Madeline je za dveřmi! Cožpak nepoznám ten tlukot jejího srdce? Chvátá mi vyčíst, jak jsem si pospíšil s pohřbem!“ Dveře se otevřou a vyzáblé tělo Madeline v zakrváceném rubáši padne na jejího bratra, jenž se kácí k zemi mrtev. Vypravěč na nic nečeká, prchá z děsivého domu, skočí na koně a ujíždí pryč. Když se ohlédne, spatří rozpadající se dům, jehož pohlcují vody černého  močálu .
Narodil se  19. ledna   1809  v  Bostonu ,  Massachusetts . Byl jedním ze tří dětí páru kočovných herců Elizabeth a Davida Poeových. Jeho otec trpěl  alkoholismem  a opustil matku ještě před Edgarovým narozením. Matka zemřela v roce  1811  ve věku 24 let na  tuberkulózu  a zanechala tak po sobě tři sirotky: malého Edgara, jeho mentálně postiženou sestru Rosalii a bratra Williama, který stejně jako otec propadl alkoholismu a předčasně zemřel. Jako tříletý sirotek byl Edgar svěřen do sirotčince v  Richmondu , kde se jej po relativně krátké době ujala rodina  Allanů , velkoobchodníků s tabákem;  odtud plyne Poeovo prostřední jméno  Allan . Rodina po nějaký čas bydlela v  Liverpoolu  a tajemná  Anglie  se tak stala mladému Edgarovi zdrojem inspirace po celý život. Dodala jeho pozdějším dílům onu fantaskní, tak typicky poeovskou hrůzostrašnost. Edgar studoval literaturu na University of Virginia, kde však začal mít potíže s alkoholem a s hráčskými dluhy; pro ně se později rozešel se svým nevlastním bratrem, jenž je za Edgara odmítal platit. Poe se ve finanční krizi zapsal na vojenskou akademii ve  West Pointu . Zde se však ukázal jako nedisciplinovaný voják a byl brzy propuštěn. Po propuštění došlo k rozporům a následně i k rozchodu s Edgarovým otcem. V roce  1833  se setkal s prvním úspěchem, když získal hlavní cenu na soutěži organizované  baltimorským  týdeníkem Saturday Visitor se svým příběhem  Rukopis nalezený v láhvi . Vstoupil posléze do  richmondského   Southern Literary Messenger  a v roce  1835  se stal jeho hlavním šéfredaktorem. V roce  1836  se oženil se svou třináctiletou sestřenicí Virginií Clemm (zesnulou o jedenáct let později v roce  1847 ).  Alkohol  a  drogy  způsobovaly Poeovi intenzivní stavy  deprese  a později i ztrátu zaměstnání. Roku  1845  uveřejnil  Havrana , který doslova ohromil tehdejší veřejnost. Poe tedy zažil krátké období slávy a mondénních úspěchů. Jeho alkoholové a drogové dluhy jej však z onoho postavení brzy stačily uvrhnout zpět do zoufalé bídy.Poeova smrt byla hodna děl, kterým se věnoval:  3. října   1849  byl nalezen opilý (a zřejmě i pod vlivem omamných látek) na  baltimorském  chodníku v blízkosti Light Street. Byl urychleně hospitalizován, ale z  kómatu , do kterého následně upadl, se po celé čtyři dny neprobral. Zemřel na překrvení mozku v ranních hodinách  7. října   1849 .
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail