Bible

Bible svata
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
  • Anotace
  • Dotaz
První část Bible tvoří  Starý zákon , který obsahuje soubor posvátných knih ( tanach ), který křesťané převzali z  judaismu . Tato část spisů je oběma náboženstvím společná,  judaismus  ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné judaismu i křesťanství označují jako  hebrejská bible .  Ve 3. století př. n. l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny ( koiné ) zvaný podle počtu překladatelů  Septuaginta , a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný v  hebrejštině , malá část  aramejsky . Některé jeho nejmladší části, tak zvané  deuterokanonické spisy , jež však za součást kánonu neuznávají židé ani některé křesťanské církve, byly napsány nebo se dochovaly řecky.
Druhá část Bible,  Nový zákon , je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry  všech křesťanských církví  je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o  Ježíši Kristu , naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina  koiné .
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
knihabeznahledu
Tyrolské elegie
Karel Havlíček Borovský
Tyrolské elegie  je  báseň   Karla Havlíčka Borovského , která vznikla v době jeho  internace  v  Brixenu . Jedná se o ostrou, útočnou  satiru  na  rakouskou   vládu  a  státní policii .  Rukopis  byl dokončen roku  1852 , časopisecky pak dílo vyšlo v roce  1861 .
Skladba je výrazně  autobiografická , má 9 zpěvů. Vypráví o Havlíčkově zatčení a jeho následné deportaci do Brixenu. Promlouvá k měsíčku, ten ale vlastně zastupuje jeho vlastní pocity, protože on sám se cítí osamocen, odříznut od domova a přitom chce Čechům říct co se stalo a proč. Zároveň zesměšňuje zaostalý státní aparát Rakouska a svazující nadvládu cizího národa, kterému navíc vládne despotický  Bach , který vládou teroru za pomoci vojáků a tajné policie drží zkrátka ostatní národy v Rakouské monarchii. Havlíček kritizuje i církev, za její zaostalost a pomáhání vladaři.
Popisuje svoji cestu, od příchodu policistů, loučení s rodinou, rodným městem a vlastí. Vlastně ani nevěděl kam jede a jestli se vůbec někdy vrátí. Po cestě v Rakousku v noci na horské cestě se jim splašili koně a kočí zmizel, policajti vyskákali hned ven, strachy celí bez sebe. Havlíček však zůstal ve voze a dojel až do města. Nakonec dojeli do Brixenu a Havlíčkovi se začínala vytrácet naděje na návrat.
Zdarma
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail