Bible

Bible svata
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
  • Anotace
  • Dotaz
První část Bible tvoří  Starý zákon , který obsahuje soubor posvátných knih ( tanach ), který křesťané převzali z  judaismu . Tato část spisů je oběma náboženstvím společná,  judaismus  ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné judaismu i křesťanství označují jako  hebrejská bible .  Ve 3. století př. n. l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny ( koiné ) zvaný podle počtu překladatelů  Septuaginta , a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný v  hebrejštině , malá část  aramejsky . Některé jeho nejmladší části, tak zvané  deuterokanonické spisy , jež však za součást kánonu neuznávají židé ani některé křesťanské církve, byly napsány nebo se dochovaly řecky.
Druhá část Bible,  Nový zákon , je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry  všech křesťanských církví  je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o  Ježíši Kristu , naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina  koiné .
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail