Bible

Bible svata
Zdarma
jako e-kniha ke stažení
  • Anotace
  • Dotaz
První část Bible tvoří  Starý zákon , který obsahuje soubor posvátných knih ( tanach ), který křesťané převzali z  judaismu . Tato část spisů je oběma náboženstvím společná,  judaismus  ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné judaismu i křesťanství označují jako  hebrejská bible .  Ve 3. století př. n. l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny ( koiné ) zvaný podle počtu překladatelů  Septuaginta , a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný v  hebrejštině , malá část  aramejsky . Některé jeho nejmladší části, tak zvané  deuterokanonické spisy , jež však za součást kánonu neuznávají židé ani některé křesťanské církve, byly napsány nebo se dochovaly řecky.
Druhá část Bible,  Nový zákon , je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry  všech křesťanských církví  je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o  Ježíši Kristu , naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina  koiné .
Dotaz na prodavače
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Související tituly
knihabeznahledu
Život a dílo skladatele Foltýna
Karel Čapek
Život a dílo skladatele Foltýna  je poslední, nedokončený  román   Karla Čapka , vydaný až po jeho smrti v roce  1939 . Je inspirován epizodou ze  Vzpomínek   Karla Sabiny  (knižně publikovány 1937, časopisecky již 1868 v časopise  Svoboda ), v němž je líčen podobně tvořící reálný skladatel, uváděný jako Horner. Román je fiktivním  životopisem  Bedřicha Foltýna ( pseudonymně  Beda Folten), skladatelského  diletanta  a  hudebního   grafomana , který ale sebe samotného pokládá za  geniálního . Je posedlý myšlenkou stvořit velké dílo, i když na to nestačí jeho schopnosti. Román je pozoruhodný svou stavbou, v níž autor nechává různé Foltýnovy známé (spolužáky ze studií, manželku, lidi, které využíval pro své dílo) vzpomínat a hodnotit jeho osobnost, a naznačuje tak různorodost úhlů pohledu na tutéž věc, podobně jako v  Hordubalovi  a  Povětroni . Román, obsahující mnoho úvah o smyslu  umění , je  stylisticky  i tematicky podobný románům tzv. noetické trilogie, je ale vůči ostatním mnohem  tragičtější . Román měl v rámci Čapkova díla poměrně velký ohlas, reakci na něj v podobě  novely   Jak to bylo s Foltýnem  napsal například spisovatel Jan Křesadlo . Román byl v roce  1992  adaptován do podoby televizního filmu v režii  Pavla Háši  s  Viktorem Preissem  v hlavní roli.
Zdarma
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail