Karel Poláček

Karel Poláček
Narodil se v  Rychnově nad Kněžnou , jeho otec Jindřich Poláček byl  židovský  obchodník, matka se jmenovala Žofie a byla rozená Kohnová. Karel Poláček měl čtyři bratry – Arnošta, Kamila, Ludvíka a Zdeňka, a dva nevlastní sourozence Bertu a Milana z otcova druhého manželství s Emílií Posilesovou.
 
Poláček studoval v Rychnově vyšší gymnázium, byl však vyhozen pro „vzdorovité chování“ a špatný prospěch. Nakonec gymnázium dokončil maturitní zkouškou v Truhlářské ulici v Praze roku  1912 . Po jeho absolvování začal studovat na právnické fakultě  Karlovy univerzity . Zároveň ale v Rychnově organizoval studentské loutkové divadlo, pro něž psal a překládal hry, hrál v něm a také je řídil. V Praze se Poláček při studiu pokoušel též o zaměstnání, byl však vždy zakrátko propuštěn.
 
Na začátku  první světové války  Poláček narukoval do armády a absolvoval důstojnickou školu, nedosáhl však nikdy výše než na hodnost četaře. Byl odvelen na ruskou frontu ( Halič ), kde zažil porážku  rakouské  armády a její ústup. Koncem války padl do  srbského  zajetí, z něhož se vrátil po skončení války.
Nastoupil jako úředník ve vývozní a dovozní komisi (pozdějším Úřadě pro zahraniční obchod). Zkušeností z této práce zužitkoval v povídce Kolotoč, která se stala začátkem jeho spisovatelské dráhy. Od roku  1920  začal psát do satirických časopisů  Štika venkova  a  Nebojsa . V nich se se seznámil s bratry  Karlem  a  Josefem Čapkovými . Od roku 1922 soustavně spolupracoval s  Lidovými novinami  jako sloupkař a fejetonista a také soudní zpravodaj. V druhé polovině 20. let působil jako redaktor  Tvorby , od roku  1928  pracoval v listech vydavatelství Melantrich především v  Českém slově  jako sloupkař a  soudničkář . V letech  1927 – 1930  redigoval humoristický časopis  Dobrý den . V roce  1933  znovu nastoupil do Lidových novin , odkud byl v roce  1939  pro svůj židovský původ propuštěn. Do Lidových novin psal zejména  sloupky  a soudničky. 
 
Okupace a rasová perzekuce ho donutily pracovat v Židovské náboženské obci jako knihovník. Své dceři Jiřině zprostředkoval emigraci. Dne 5. července  1943  byl deportován do terezínského ghetta, po roce – dne 19. října  1944  byl poslán transportem do koncentračního tábora  Osvětim . Původně se předpokládalo, že zemřel v Osvětimi v plynové komoře, až v 90. letech se podařilo najít důležitého svědka, účastnici pochodu smrti Kláru Baumöhlovou z východního Slovenska, která potvrdila, že Poláček přežil transport z Osvětimi do tábora  Hindenburg , kde napsal krátkou divadelní hru, v níž svědkyně také hrála, a že se potom účastnil pochodu z Hindenburgu do tábora Gleiwitz. Zde již neprošel selekcí a byl nacisty popraven. Proto bylo posunuto předpokládané datum úmrtí na 21. ledna  1945  do koncentračního tábora Gleiwitz. 
 
Karel Poláček se řadil k tzv.  Pátečníkům . Roku  1995  mu byl in memoriam udělen  Řád T. G. Masaryka  II. třídy.

Významní autoři
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail