Jules Verne

Jules Verne
Jules Gabriel Verne se narodil  8. února   1828  na ostrůvku Île Feydeau, ve městě  Nantes  jako první z pěti děti  pařížského  právníka Pierra Vernea. Roku  1839  se nechal najmout jako plavčík na loď do  Indie , jeho rodiče to však zjistili a cestě zabránili. Roku  1847  odjel Jules Verne do  Paříže  studovat práva a po ukončení studia se živil jako obchodník s  akciemi . Roku  1857  se oženil s Honorií Morelovou, se kterou měl syna  Michela , který po jeho smrti dopsal některá jeho nedokončená díla.
 
Roku  1886  Verne jen těsně unikl smrti, když na něj zřejmě v pominutí smyslů vystřelil z revolveru jeho synovec Gaston ( 1860 – 1916 ), syn jeho bratra Paula. Verneovi se ale podařilo srazit zbraň a byl jenom raněn.
 
Jules Verne hodně cestoval a některé zážitky z těchto cest zapracoval i do svých  románů . Již roku  1859  navštívil  Anglii  a  Skotsko , v roce  1861  se vydal do  Skandinávie , roku  1867  do  USA , dále pak navštívil např. roku  1878  severní  Afriku  a roku  1881   Nizozemsko ,  Německo  a  Dánsko .
 
V roce  1888  byl zvolen  radním  města  Amiens . Jako památka na jeho působení zůstalo v Amiens technicky zajímavé divadlo, jehož nosná část je řešena originálně použitými komíny.
Již v mládí se pokoušel Verne o literární činnost. Psal (bez většího ohlasu)  básně ,  povídky ,  písně ,  libreta  a  divadelní hry , např.  Zlomená stébla  ( 1849 , Les Pailles rompues). V roce  1862  se však seznámil s nakladatelem  Pierrem-Julesem Hetzelem , který vydal jeho dobrodružný  román   Pět neděl v balóně . Ten měl tak obrovský úspěch, že nakladatel nabídl Verneovi exkluzivní smlouvu na dvacet let, v níž se Verne zavázal napsat dva svazky ročně (nejde o počet titulů, protože některé romány byly několikasvazkové). Tato smlouva Vernea finančně zajistila a umožnila mu živit se pouze psaním.  Pierre-Jules Hetzel  také vymyslel souhrnný název pro Verneovo dílo, a to  Podivuhodné cesty  (Les Voyages extraordinaires), které měly podle něho  „shrnout všechny znalosti zeměpisné, geologické, fyzikální, astronomické, tak jak je shromáždila moderní věda, a zpracovat tak barvitým a poutavým způsobem … dějiny světa“ .
 
Roku  1864  uzavřel  Hetzel  a Verne druhý kontrakt na napsání dějin velkých zeměpisných objevů. Na tomto díle Verne spolupracoval s Gabrielem Marcelem ( 1843 – 1909 ), knihovníkem ve  francouzské  Národní knihovně (Bibliothèque Nationale) v Paříži . Důvodem spolupráce bylo především to, že Verne uměl mluvit a číst pouze  francouzsky , zatímco velké množství informací, které potřeboval ve své práci použít, bylo dostupné pouze v cizích jazycích, které Marcel velmi dobře ovládal.
 
Autorství některých knih Julese Vernea je sporné. Tak například se dnes již ví, že  román   Trosečník z Cynthie  napsal jiný francouzský spisovatel  André Laurie  (Verne provedl pouze kontrolní práce a jeho jméno bylo přidáno z komerčních důvodů). Již předtím Verne upravil, a to velmi podstatně, dva jiné  Laurieho  rukopisy. Tyto texty se staly základem dvou románů, vydaných rovněž pod jménem Julese Vernea:  Ocelové město  a  Hvězda jihu . Rovněž tak  romány  dokončené nebo přepracované jeho synem  Michelem  (např.  Lodivod dunajský ,  Honba za meteorem  nebo  Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy ) se podle posledních výzkumů dosti liší od původních Verneových textů. Ke stálým Vernovým spolupracovníkům patřil jeho bratr Paul ( 1829 – 1897 ), kapitán dálkové plavby, který měl podíl na všech jeho knihách týkajících se moře a námořnictví. Za pravidelného Verneova spolupracovníka musíme považovat i nakladatele  Hetzela , který byl prvním čtenářem jeho děl. Jejich vzájemná korespondence a analýza původních rukopisů, poukazují na to, že  Hetzel  nejen přispíval mnoha nápady, ale prováděl v rukopisech také změny.
 
Jules Verne je považován společně s  anglickým  spisovatelem  Herbertem Georgem Wellsem  za zakladatele žánru  vědeckofantastické literatury  ( science-fiction ). Ve svých dílech předpověděl celou řadu vědeckých a technických objevů, např. dálkové lety řiditelným balónem, velkorážní dělo, videofon, skafandr, kosmické cesty, elektrický motor, tank, vrtulník a další).
 
Jules Verne zemřel  24. března   1905  v  Amiensu . Jeho syn  Michel  se postaral o vydání jeho posledního originálního  románu   Zatopená Sahara  a poté knihou  Maják na konci světa  zahájil dlouhodobé vydávání dalších svazků  Podivuhodných cest . V těchto dílech však  Michel  prováděl (jak již bylo řečeno) velké změny, takže originální verze byly vydány až koncem  20. století .
 
V první polovině  20. století  někteří Verneovi životopisci uváděli, že Verne je  polského  původu a jmenuje se ve skutečnosti Oleskiewicz ( verne  je francouzsky  olše ). Tuto fámu o sobě patrně rozšířil sám Verne, který historkami na toto téma často bavil společnost.

Významní autoři
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail