Daniel Defoe

Daniel Defoe
Daniel Foe se narodil  1660  (obvykle se udávají roky  1659  nebo  1661 ) jako syn Jamese Foea a Alice Foe,  jeho jméno však není zapsáno v matrice ani nikde jinde. Jeho otec byl  londýnským  obchodníkem, svíčkařem a členem Butchers' Company (řeznická společnost).  Měl o rok starší sestru Elizabeth, v deseti letech mu zemřela matka. Na svůj prostý původ nebyl Daniel příliš hrdý a vyřešil to tím, že si ke svému jménu začal ke konci 90. let 17. století přidávat aristokraticky znějící "De",  tuto opravenou podobu jména lze najít různě zapsanou ( De Foe  či  Defoe , aj. ). Později tvrdil, že je spřízněný s šlechtickým rodem  De Beau Faux .   Roku  1684  se oženil s Mary Tuffleyovou a měli spolu dva syny a pět dcer.  Za své dílo  The Shortest Way with the Dissenters , vydané roku  1702 , byl roku  1703  vězněn a propuštěn o pět měsíců později díky Robertu Hurleymu.  V roce 1704 začal vydávat časopis  The Review , který byl vydáván nejdéle z jeho 27 periodik, až do roku  1713 .  Za  ironický   pamflet  navrhující řešení konfliktu mezi státní,  anglikánskou církví  a  puritány  byl odsouzen na  pranýř , poté byl získán do státní služby. Jako tajný agent připravoval v roce  1707  sjednocení parlamentů Anglie  a  Skotska . Jeho nejslavnější  román   Robinson Crusoe  vydaný roku  1719 , vypráví o synovi z kupecké rodiny, který uteče na moře, aby se stal námořníkem. Je zajat piráty a upadne do otroctví, následně spolu s dalším otrokem utíká po moři. Nakonec ztroskotá a žije mnoho let sám na pustém ostrově. Kniha je založena na skutečném příběhu námořníka  Selkirka . Jedná se tak o jeden z prvních  románů  s  realistickými  prvky. Defoe v něm mimo jiné sleduje vývojově hledání Robinsonovy cesty k Bohu a formování jeho mravních vlastností a vytváří typ svobodného jedince ztělesňujícího morálku „bílého muže“. Daniel Defoe ve svých dílech rozvinul tradici španělských  pikareskních románů  a  cestopisů  a velmi dobře vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době začínajícího  kapitalismu . Během svého života používal při psaní přinejmenším 198 různých pseudonymů.  Mezi ně patřily např.  Eye Witness ,  T.Taylor ,  Andrew Morton ,  Merchant  (v překladu "kupec") nebo  Heliostrapolis, secretary to the Emperor of the Moon . 

Významní autoři
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail