František Gellner

František Gellner
František Gellner se narodil v Mladé Boleslavi v rodině nepříliš zámožného židovského obchodníka, cestuje s otcem jako kramář na pouti a díky tomu poznává pouťovou atmosféru, nalézá zde inspiraci. V rodném městě navštěvoval gymnázium. Po maturitě v roce  1899  dva roky studoval techniku ve  Vídni . Od roku  1901  studoval na báňské akademii v  Příbrami . Roku  1905  odjel studovat malířství do  Mnichova  a  Paříže . V roce  1909  zahájil své studium na malířské akademii v  Drážďanech , o rok později však znovu odjel do Paříže.
Od roku  1911  žil v  Brně , pracoval jako karikaturista v redakci  Lidových novin  a později proslul také jako  fejetonista  a prozaik. Účastnil se rovněž politického života.
Po vypuknutí  1. světové války  v srpnu  1914  narukoval do  rakousko-uherské  armády. Z Mladé Boleslavi byl odvelen na haličskou frontu. Pochod ho však vyčerpal a dne  13. září  si nakonec lehl u silnice, kde čekal na svůj osud. Od té doby byl prohlášen za nezvěstného. Přesné datum a místo jeho úmrtí není známo. Od roku 1946 je po něm pojmenována ulice Gellnerova v městské části  Brno-Jundrov .

Významní autoři
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail